Skip to main content

Výběrové řízení

Výběr zpracovatele projektové dokumentace k projektu "Bytový dům Nový Zlíchov; Praha 5-Smíchov"

Termín pro odevzdání nabídek

11. dubna 2022 do 12 hodin

Název

BYTOVÝ DŮM NOVÝ ZLÍCHOV; PRAHA 5 – SMÍCHOV

Detail

Veřejná zakázka na všechny stupně projektové dokumentace novostavby
bytového domu o velikosti cca 1950 m2 hrubých podlažních ploch s kapacitou cca 19-25 bytů, jež má být vystavěn na pozemku parc. č. 702 a 705; k.ú. Smíchov.

Základní informace k podání nabídky – veřejné výběrové řízení „Bytový dům Nový Zlíchov; Praha 5 – Smíchov (prosím rozklikněte níže):

Technické podklady
Technické výkresy

Kompletní zadávací dokumentace na profilu zadavatele – Tender arena (prosím rozklikněte níže):

Zadání VŘ na Bytový dům Nový Zlíchov, Praha 5
Profil zadavatele PDS

Kontaktujte nás