Skip to main content

Výběrové řízení

Výběr zpracovatele projektové dokumentace k projektu "Bytový soubor Jalový Dvůr, Praha 4 - Nové Dvory"

Termín pro odevzdání nabídek

7. dubna 2022 do 12 hodin

Název

BYTOVÝ SOUBOR JALOVÝ DVŮR, PRAHA 4 – NOVÉ DVORY

Detail

Veřejná zakázka na služby, zadávaná v nadlimitním otevřeném řízení dle § 56 ZZVZ. Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace, inženýrská činnost, výkon autorského dozoru a další související činnosti ke stavbě „Bytový soubor Jalový Dvůr, Praha 4, Nové Dvory“

Základní informace k podání nabídky – veřejné výběrové řízení „Bytový soubor Jalový Dvůr, Praha 4 – Nové Dvory“  (prosím rozklikněte níže):

Technické podklady

Kompletní zadávací dokumentace na profilu zadavatele – Tender arena (prosím rozklikněte níže):

Zadání VŘ na Bytový soubor Jalový Dvůr, Praha 4
Profil zadavatele PDS

Kontaktujte nás