Skip to main content

Výběrové řízení

„Výběr zpracovatele projektové dokumentace pro územní rozhodnutí k projektu DOLNÍ POČERNICE - PROJEKT 1; investiční akce PDS Č. 0045709“

Termín pro odevzdání nabídek

18. července 2022 do 14 hodin

Název

DOLNÍ POČERNICE – PROJEKT 1

Detail

Veřejná zakázka na služby, zadávaná v nadlimitním otevřeném řízení dle § 56 ZZVZ. Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace, inženýrská činnost a další související činnosti ke stavbě „DOLNÍ POČERNICE – PROJEKT 1; INVESTIČNÍ AKCE PDS Č. 0045709“

Základní informace k podání nabídky – veřejné výběrové řízení „DOLNÍ POČERNICE – PROJEKT 1“ (prosím rozklikněte níže):
Technické specifikace
Technické výkresy

Kompletní zadávací dokumentace na profilu zadavatele – Tender arena (prosím rozklikněte níže):
Zadání VŘ na Dolní Počernice – Projekt 1
Profil zadavatele PDS

Kontaktujte nás