Skip to main content

Jinonice - Bytové domy a střední škola

Lokalita se nachází v pražské čtvrti Jinonice v mírném severozápadně orientovaném svahu a je vymezena na západní a jižní straně areálem Základní waldorfské školy a dále ulicí Mezi Rolemi, na severní straně uzavřeným areálem AČR, na východní straně záměr sousedí s již částečně realizovaným projektem krajinných úprav.
Území bezprostředně urbanisticky navazuje na areál Základní waldorfské školy v ulici Mezi Rolemi a bude samostatně dopravně obslouženo komunikací napojenou v ústí této ulice do Radlické vedle stávající trafostanice.
Přibližně 65 % území o velikosti necelých 20 tis. m² HPP je možné využit pro výstavbu městských bytů s předpokládaným rozložením do tří bytových objektů umístěných v mírném severním svahu podél nově vzniklé ulice tvořící hranici mezi územím školy a bydlením. Zbývající kapacity definované po změně územního plánu budou využity pro projekt střední školy (pravděpodobně waldorfského lycea). Hlavní město a MČ Praha 5 v této věci uzavřely v roce 2023 memorandum definující další postup a spolupráci, samotná příprava projektů však může začít až po schválení změny územního plánu (Z3768) s předpokladem vydání na konci roku 2024.
V území při ulici Mezi Rolemi se pak ještě předpokládá umístění dvou samostatných dvoupodlažních bytových objektů s parkováním v polozapuštěném suterénu.