Skip to main content

Libeňský přístav, Praha 8

Na pozemku hl. m. Prahy na rohu ulic Štorchova a Menclova v Praze 8 připravuje PDS koncept výstavby dostupného
nájemního bydlení s cca bytovými 200 jednotkami. Jeho budoucí podoba a přesná kapacita jsou připravovány v rámci
objemové studie. V lokalitě je třeba vyřešit ještě některé majetkoprávní vztahy a protipovodňovou ochranu pozemku.
Z tohoto důvodu se výběr architekta/projektanta posouvá na rok 2024.