Skip to main content

Výběrové řízení

Výběr zpracovatele architektonického návrhu a projektové dokumentace pro nárožní dům na rozhraní ulic Libeňský most a Zenklova, Praha 8 Palmovka

Termín pro odevzdání nabídek

22. února 2022 do 12 hodin

Název

Výběr zpracovatele projektové dokumentace k projektu: „PALMOVKA – ZENKLOVA; OBJEKT Č.1; INVESTIČNÍ AKCE PDS Č.45884“

Detail

Základní informace k podání nabídky – veřejné výběrové řízení Nárožní dům Palmovka – Zenklova, Praha 8 (prosím rozklikněte níže):

Technické podklady
Grafická část 1
Grafická část 2

Kompletní zadávací dokumentace na profilu zadavatele – Tender arena (prosím rozklikněte níže):

Zadání VŘ na nárožní dům Palmovka – Zenklova
Profil zadavatele PDS

Kontaktujte nás