Skip to main content

Často kladené otázky (FAQ)

Co je to městské nájemní bydlení?

Jedná se o bytové projekty, které připravuje a které bude dlouhodobě vlastnit hl. m. Praha. Počítá se s dlouhodobým pronájmem svým obyvatelům.

Praha se rozhodla rozšířit svůj bytový fond a byty v nově připravovaných projektech budou určeny především pro tzv. preferované profese nepostradatelné pro provoz a služby města. Jde například o zdravotní sestry, učitele, řidiče MHD nebo městské policisty. Část městských bytů v některých projektech může sloužit dané městské části pro její aktuální potřeby.

Je třeba uvést, že PDS není subjektem, který rozhoduje nebo bude rozhodovat o tom, kdo budou budoucí uživatelé a nájemníci v městských bytových projektech. To bude zřejmě v kompetenci příslušných odborů nebo organizací, které mají na starost správu městského bytového fondu.

Pro koho jsou byty PDS určeny?

Předpokládá se, že především pro tzv. preferované profese, které jsou kriticky důležité pro provoz a služby města. Jde například o zdravotní sestry, učitele, řidiče MHD nebo městské policisty. Část nově postavených městských bytů může v případě dohody sloužit i pro městskou část, kde se projekt nachází,  pro její aktuální potřeby.

Co je to dostupné bydlení a sociální bydlení?

Dostupné bydlení vnímáme jako bydlení pro již uvedené preferované profese a to s nájmem v úrovni, která může být nižší než je v místě a čase obvyklá hladina ryze tržního nájemného.

Sociální bydlení je záchranná síť, která lidem pomáhá najít střechu nad hlavou za přiměřený měsíční nájem a má také sloužit jako prevence problémů v komunitách. Jde o nájemní bydlení pro mladé rodiny s dětmi, seniory, zdravotně postižené nebo osoby bez domova, tedy pro lidi, kteří nedosáhnou na běžný tržní nájem, a končí proto zbytečně v ubytovnách, azylových domech nebo na ulici.  Více informací najdete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Budete byty prodávat?

Ne, byty nejsou určeny k prodeji, ale k dlouhodobému pronájmu.

Kde se můžu registrovat, abych byt získal(a)?

Všechny projekty PDS jsou ve fázi příprav. Až se projekty přiblíží realizační fázi, pověřený odbor Magistrátu hl. m. Prahy a případně daná městská část bude vybírat budoucí nájemníky dle v té době platných kritérií.

Kdy budou první byty hotové?

Zatím jsme ve fázi příprav. Vše záleží na rychlosti stavebního řízení a samotné realizace. Odhadujeme, že první nájemníci se do prvních městských bytů nastěhují nejdříve v roce 2026. Aktuální informace k jednotlivým projektům zveřejňujeme na webových stránkách a sociálních sítích.

Věnujete se jen bytovým projektům?

Věnujeme se především projektům městského nájemního bydlení, ale dostáváme od Rady hl. m. Prahy i další zadání, která se týkají městských nemovitostí a projektů městského developmentu.

K nebytovým projektům patří například revitalizace Nové Palmovky, kde by mohla sídlit Agentura Evropské unie pro kosmický program (EUSPA) nebo projekt Vltavské filharmonie, jejíž tým se k nám připojí na podzim 2022.

Máte nějaký další dotaz? Zašlete nám jej na info@pdspraha.eu a my vám co nejdříve odpovíme.