Skip to main content

Často kladené otázky (FAQ)

Co je to městské nájemní bydlení?

Jedná se o bytové projekty, které připravuje a které bude dlouhodobě vlastnit hl. m. Praha. Počítá se s dlouhodobým pronájmem svým obyvatelům.
Praha se rozhodla rozšířit svůj bytový fond a byty v nově připravovaných projektech budou určeny především pro tzv. preferované profese nepostradatelné pro provoz a služby města.

Pro koho jsou byty PDS určeny?

Předpokládá se, že především pro tzv. preferované profese, které jsou kriticky důležité pro provoz a služby města. Jde například o zdravotní sestry, učitele, řidiče MHD nebo městské policisty. Část nově postavených městských bytů může v případě dohody sloužit i pro městskou část, kde se projekt nachází,  pro její aktuální potřeby.
Je třeba uvést, že PDS není subjektem, který rozhoduje nebo bude rozhodovat o tom, kdo budou budoucí uživatelé a nájemníci v městských bytových projektech. To bude zřejmě v kompetenci příslušných odborů nebo organizací, které mají na starost správu městského bytového fondu.

Co je to dostupné bydlení a sociální bydlení?

Dostupné bydlení vnímáme jako bydlení pro již uvedené preferované profese a to s nájmem v úrovni, která může být nižší než je v místě a čase obvyklá hladina ryze tržního nájemného.
Sociální bydlení je záchranná síť, která lidem pomáhá najít střechu nad hlavou za přiměřený měsíční nájem a má také sloužit jako prevence problémů v komunitách. Jde o nájemní bydlení pro mladé rodiny s dětmi, seniory, zdravotně postižené nebo osoby bez domova, tedy pro lidi, kteří nedosáhnou na běžný tržní nájem, a končí proto zbytečně v ubytovnách, azylových domech nebo na ulici. Více informací najdete na stránkách MPSV.

Budete byty prodávat?

Ne, byty nejsou určeny k prodeji, ale k dlouhodobému pronájmu.

Kde se můžu registrovat, abych byt získal(a)?

Všechny projekty PDS jsou ve fázi příprav. Až se projekty přiblíží realizační fázi, pověřený odbor Magistrátu hl. m. Prahy a případně daná městská část bude vybírat budoucí nájemníky dle v té době platných kritérií.

Kdy budou první byty hotové?

Zatím jsme ve fázi příprav. Vše záleží na rychlosti stavebního řízení a samotné realizace. Odhadujeme, že první nájemníci se do prvních městských bytů nastěhují nejdříve v roce 2026. Aktuální informace k jednotlivým projektům zveřejňujeme na webových stránkách a sociálních sítích.

Věnujete se jen bytovým projektům?

Věnujeme se především projektům městského nájemního bydlení, ale dostáváme od Rady hl. m. Prahy i další zadání, která se týkají městských nemovitostí a projektů městského developmentu.
K nebytovým projektům patří například revitalizace Nové Palmovky, kde by mohla sídlit Agentura Evropské unie pro kosmický program (EUSPA) nebo projekt Vltavské filharmonie, jejíž tým se k nám připojil na podzim 2022.

Máte nějaký další dotaz? Zašlete nám jej na info@pdspraha.eu a my vám co nejdříve odpovíme.