Skip to main content

Jinonice - U Tyršovy školy

Jde o kompaktní menší pozemek vhodný pro výstavbu bytového domu s přibližně 60 bytovými jednotkami. V roce 2023 byl koncept projektu schválen Investičním expertním výborem a Radou HMP.

Na jaře roku 2024 bylo vyhlášeno výběrové řízení na výběr architekta/projektanta a po jeho vyhodnocení budou zahájeny projektové práce.