Skip to main content

Řízení realitních projektů

V roce 2023 se všechny naše projekty nachází ve fázi 1 nebo 2.

Fáze projektu

1

Zajištění hospodaření s pozemky

Získání pozemků a sjednocení pozemkového vlastnictví v dané lokalitě.
2

Územní rozhodnutí

Příprava projektové dokumentace pro získání územního rozhodnutí.
3

Stavební povolení

Detailní příprava projektové dokumentace pro získání stavebního povolení.
4

Výběrové řízení na dodavatele stavby

Vypracování detailního zadání projektu a vyhodnocení cenových nabídek.
5

Realizace stavby

Ve spolupráci se soukromým sektorem, u větších projektů rozdělena na etapy, úvodní fáze zahrnuje vybudování potřebné infrastruktury.
6

Uvedení do provozu a samotný provoz

Uvedení do provozu a samotný provoz v režii města, event. ve spolupráci se soukromým sektorem.