Skip to main content

Dolní Počernice, Praha 14

Čtvrť ve stylu zahradního města 21. století
Pozemky v Dolních Počernicích o celkové rozloze 18,5 hektaru patří k největšímu souvislému území ve vlastnictví HMP, kde je možné postavit dostupné městské nájemní bydlení. Oblast je díky příměstské železnici a blízkému městskému dopravnímu okruhu dobře spojena s centrem a zároveň nabízí dostatek příležitostí k odpočinku a různým volnočasovým aktivitám.
V Dolních Počernicích vznikne čtvrť koncipovaná jako zahradní město podle zásad udržitelného developmentu. V horizontu 10 až 12 let zde vznikne cca 800 bytových jednotek v rodinných, řadových a nízkopodlažních bytových domech se společnými zahradami a vnitrobloky, které citlivě naváží na okolní rezidenční zástavbu. Součástí projektu budou i menší komerční prostory pro maloobchodní prodejny, provozovny drobných služeb či lékařské ordinace, veřejné prostory s okrasnou zelení a sportoviště pro děti i dospělé. V dalších etapách bude součástí řešeného území i základní škola, pro kterou je v územním plánu určená významná plocha.

Vzhledem k tomu, že bytová výstavba je v souladu s územním plánem, PDS rozdělila svěřené území na čtyři projektové části, které by měly být realizovány postupně v letech 2025 až 2034:
* Projekt 1 – zahrnuje výstavbu cca 250 bytů (schváleno Radou HMP v roce 2021)
* Projekt 2 – zahrnuje cca 550 bytů (schváleno Radou HMP v roce 2022)
* Projekt 3 – Infrastruktura (veškeré sítě, kanalizace, odpad, dopravní napojení schváleno Radou HMP 2022).
* Projekt 4 – Veřejná vybavenost. Součástí území je i rozsáhlá plocha určená územním plánem jako veřejná vybavenost a vzhledem k rozsahu projektu a dalším i soukromým záměrům v širší lokalitě je výhledově potřeba připravit výstavbu základní školy.

Prezentace městské výstavby z veřejného projednání záměru dne 30.1.2024 „Dolní Počernice – Projekt 1“  ke stažení zde

Foto: Ilustrační vizualizace © Architektonická a projekční kancelář LOXIA

 

Zpět na Projekty