Skip to main content

Černý Most, Praha 14

Součástí portfolia PDS jsou také městské pozemky na Černém Mostě o celkové rozloze necelé necelých 30 000 m², které jsou určené pro bytovou výstavbu, maloobchod, služby a veřejné prostory.
Na svěřeném území je v současnosti navržen bytový projekt se stále platným stavebním povolením z roku 2005. PDS projekt v roce 2022 revidovala tak, aby vyhovoval jak současným požadavkům kladeným na rezidenční bydlení, tak Zadání investora městské bytové výstavby.
V rámci projektové přípravy PDS rozdělila celé svěřené území na dvě části:

  • Etapa 1 zahrnuje území cca 11 900 m², na kterém navržený bytový projekt dle platného Územního plánu hl. m. Prahy
    umožňuje postavit cca 220–240 bytů.
  • Etapa 2 zahrnuje zbývajících 16 250 m² pozemků, kde Metropolitní plán předpokládá další bytovou výstavbu
    s potenciálem pro výstavbu cca 250 bytů. Přesný koncept rozvoje tohoto území bude ještě dále definován.

V roce 2023 PDS ve spolupráci s architektonickým studiem City Work zpracovala studii a urbanistické a architektonické řešení celé lokality, aby mohl být plně rozvinut potenciál daného území, jak jej v delším časovém výhledu bude umožňovat Metropolitní plán.
V první polovině roku 2024 bude vybrán architekt/projektant pro projektovou přípravu první etapy, jež je v souladu se současným územním plánem s potenciálem výstavby cca 220–240 bytů.

Bližší informace o aktivitách PDS na Černém Mostě najdete na speciálním projektovém webu, který bude průběžně aktualizován.

Foto: © Hynek Glos

Zpět na Projekty