Skip to main content

Černý Most, Praha 14

Součástí portfolia PDS jsou také městské pozemky na Černém Mostě o celkové rozloze necelé 3 ha, které jsou určené pro bytovou výstavbu, maloobchod a služby a veřejný prostor.
Na svěřeném území je v současnosti navržen bytový projekt se stále platným stavebním povolením z roku 2005. PDS projekt v roce 2022 revidovala tak, aby vyhovoval jak současným požadavkům kladeným na rezidenční bydlení, tak Zadání investora městské bytové výstavby.

V rámci projektové přípravy PDS rozdělila celé svěřené území na dvě části:
* Etapa 1 zahrnuje území cca 9.400 m², na kterém navržený bytový projekt dle platného Územního plánu hl. m. Prahy umožňuje postavit cca 150 bytů.
* Etapa 2 zahrnuje zbývajících 18.750 m², kde Metropolitní plán předpokládá další bytovou výstavbu s potenciálem pro výstavbu cca 300 bytů. Přesný koncept rozvoje tohoto území bude ještě dále definován.

V roce 2023 PDS vypíše veřejnou soutěž na urbanistické a architektonické řešení celé lokality, aby PDS mohla plně rozvinout potenciál daného území. PDS v lokalitě Černý Most zahájila v druhé polovině roku 2022 participační proces, jehož součástí byla procházka s architekty, veřejné projednání a anonymní online výzkum. PDS seznámila účastníky se záměrem budoucí výstavby a získala zpětnou vazbu ohledně služeb a veřejného prostoru. Všemi doporučeními veřejnosti se PDS zabývala a vybrané z nich bude v projektu realizovat.

Bližší informace o aktivitách PDS na Černém Mostě najdete na speciálním projektovém webu, který bude průběžně aktualizován.

Foto: © Hynek Glos

Zpět na Projekty