Skip to main content

Černý Most II., Praha 14

Původní návrh výstavby na Černém Mostě, pro kterou bylo v roce 2005 vydáno stavební povolení a která nikdy nebyla realizována, prochází kompletní revizí urbanistického a architektonického řešení. PDS připravuje vyhlášení otevřené urbanisticko-architektonické soutěže, jejímž cílem je nalézt optimální využití daného území a návrh kvalitní současné architektury městského bydlení včetně řešení tzv. parteru (prostranství mezi budovami) a parkování.

 PDS předpokládá rozdělení projektu na tři etapy výstavby a realizaci v horizontu 5 – 10 let (2020 – 2030).