Skip to main content

Expertní činnost

Řízení realitních projektů

Zadání investora pro městskou bytovou výstavbu

Základní školy – Manuál pro zadávání projektů veřejných budov

Analýza strategických pozic na území hl. m. Prahy

Analýza nájemního bydlení v Praze