Expertní činnost

Řízení realitních projektů

Zadání investora pro městskou bytovou výstavbu