Skip to main content

Beranka, Praha 20

Pozemky v Horních Počernicích o celkové rozloze cca 6,3 hektaru jsou určeny pro výstavbu nájemních bytů a základní občanské vybavenosti. Počítá se zde se základní a mateřskou školou, cca 300 nájemními byty a základní infrastrukturou. Projekt by měl být realizován po etapách v letech 2025 – 2030. Pro definování dalšího směřování rozvoje lokality PDS v roce 2022 nechala zpracovat studiem Projektil architekti studii, která ve variantách řeší možné umístění bytové části, školy, sportoviště a veřejné vybavenosti.
Současně se PDS zapojila do připomínkování a konzultací územní studie Horní Počernice východ, jejíž zpracování iniciovala městská část Praha 20 a její pořizování vede Odbor územního rozvoje MHMP.
V roce 2023 na základě vyhodnocení obou těchto vstupů a konzultací s městskou částí bude možné přistoupit k definici podrobného zadání pro přípravu výběrových řízení či architektonické soutěže jednotlivých částí tohoto poměrně rozsáhlého projektu městské bytové výstavby.
Samostatným projektem bude pak příprava základní školy, definice její kapacity a související infrastruktury. PDS navrhuje podle Manuálu pro zadávání projektů veřejných budov – Základní školy, vzdělávací zařízení kategorie D pro 540 dětí.

Foto: © Hynek Glos

Zpět na Projekty