Skip to main content

Beranka, Praha 20

Rozšíření bytové výstavby a občanské vybavenosti v Horních Počernicích

Městské pozemky v lokalitě Beranka mají rozlohu 6,3 hektaru a počítá se zde s vybudováním cca 250 jednotek městského dostupného nájemního bydlení, základní školy pro cca 540 dětí a sportovního areálu. PDS v roce 2023 nechala zpracovat tzv. masterplan území, který rozvrhne novou výstavbu a rozdělí ji na vhodné realizační celky. PDS následně v roce 2024 bude vybírat dodavatele jednotlivých projektových dokumentací pro územní a stavební řízení. Předpokládá se převážně výstavba nízkopodlažních bytových domů podle urbanistického konceptu ´low-rise high density´, který naváže na stávající zástavbu v Horních Počernicích.
Hlavní město v rámci tohoto projektu vychází významně vstříc požadavku městské části Praha 20 na výstavbu základní školy a do původně ryze rezidenčního projektu Beranka ji navrhuje. Ostatní plochy v Horních Počernicích určené územním plánem pro školství jsou především ve vlastnictví soukromých majitelů, kteří o tomto funkčním využití svých pozemků neuvažují.

Foto: © Hynek Glos

Zpět na Projekty