Skip to main content

Beranka, Praha 20

Pozemky v Horních Počernicích o celkové rozloze cca 62 000 m2 jsou určeny pro výstavbu nájemních bytů a základní občanské vybavenosti. Počítá se zde se základní školou a mateřskou školkou a cca 300 nájemními byty a základní infrastrukturou.

V současné době PDS koordinuje budoucí realizaci mezi Hl. m. Prahou a Městskou částí Praha 20 a připravuje podklady a zadávací dokumentaci pro architektonickou soutěž a dodavatele projektové dokumentace.

Projekt by měl být realizován po etapách v horizontu let 2023 – 2028.