Skip to main content

Nový Zlíchov, Praha 5

Na menším městském pozemku o rozloze necelých 2.000 m², který se nachází v rezidenční části městské části Praha 5, připravuje PDS komorní bytový dům s cca 25 městskými nájemními jednotkami.
Pozemek se nachází ve svahu Děvínského vrchu a vybízí k výstavbě terasovitého domu. S ohledem na charakter projektu PDS předpokládá, že bude využíván přednostně zaměstnanci preferovaných profesí, kteří mají děti.
PDS na jaře 2022 vypsala výběrové řízení na projektovou přípravu, v němž zvítězila společnost Kava a v současné době již probíhá příprava dokumentace pro územní a stavební řízení. V návaznosti na povolovací proces by výstavba projektu mohla být zahájena v horizontu dvou až čtyř let.

Bližší informace o projektu Nový Zlíchov najdete na speciálním projektovém webu, který bude průběžně aktualizován.

Foto: © Andrea Thiel Lhotáková/ Základní situace a vizualizace: © Kava

Zpět na Projekty