Skip to main content

O PDS

Pražská developerská společnosti (PDS) je příspěvkovou organizací hlavního města Prahy, která se zabývá správou městských nemovitostních aktiv. 

Cílem PDS je iniciovat, koordinovat a případně realizovat na pozemcích hlavního města Prahy především městskou bytovou výstavbu, event. další stavby ve veřejném zájmu.

Výstavba městských bytů v Praze od roku 1991 trvale klesala a v roce 2008 se zastavila úplně. 99 % bytů postavených od roku 1995 postavil soukromý sektor. Dnes panuje politická shoda na tom, že je potřeba městskou bytovou výstavbu v podobě městského nájemního bydlení oživit a přispět tak k uspokojení poptávky po dostupném bydlení v české metropoli,“ říká doc. ing. arch. Petr Hlaváček, 1. náměstek primátora hl. m. Prahy.   

Inspirací pro založení PDS byly obdobné městské developerské společnosti fungující v metropolích západní Evropy. Velkou inspirací je zejména land development v případě světově uznávaného projektu Hafen City v Hamburku a výstavba projektů dostupného bydlení v Mnichově . 

PDS se zaměří především na projekty nájemního bydlení, v jejichž rámci bude možné naplňovat různorodé požadavky města. Na jejich přípravě bude spolupracovat s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) a s příslušnými orgány městské správy a samosprávy. 

Očekává se, že u větších celků bude možné v rámci daného území kombinovat různé modely výstavby a spolupráce se soukromým sektorem, jak je to jiných evropských městech obvyklé. 

Kontaktujte nás