Skip to main content

Na Hutích, Praha 14

Městské pozemky v lokalitě Na Hutích mají rozlohu zhruba 7,5 hektaru a počítá se zde s vybudováním lokálního centra celé oblasti s bytovými domy, řadovými rodinnými domky, službami a veřejnou vybaveností včetně maloobchodních ploch a mateřské školy s tělocvičnou a komunitním centrem. Součástí rozvoje území budou úpravy veřejných prostranství a dobudování potřebné dopravní a technické infrastruktury.
Projekt Na Hutích, který nabídne v souladu se schválenou změnou územního plánu 400 až 500 bytů, by měl být realizován v horizontu 5 až 10 let. V září 2022 byla Zastupitelstvem HMP finálně schválena změna územního plánu, která umožní navrhovaný rozvoj lokality a přípravu prvních konkrétních projektů.

První projekt Na Hutích
Prvním projektem, který již v lokalitě Na Hutích PDS připravuje, je mateřská školka. PDS v roce 2022 vybrala ve veřejném výběrovém řízení zpracovatele projektové dokumentace, kterým se stalo studio studio Xtopix architekti a které spolu s ateliérem zahradní a krajinářské architektury Land05 připraví návrh školky a úprav jejího pozemku.
Navazovat budou etapy věnované budování infrastruktury a městského centra.

Bližší informace o aktivitách na projektu „Školka Sicherova“ najdete na speciálním projektovém webu, který bude průběžně aktualizován.

Foto: Vizualizace a Koncept návrhu stavby MŠ a komunitního centra © Xtopix architekti

Zpět na Projekty