Skip to main content

Na Hutích, Praha 14

Městské pozemky v lokalitě Na Hutích mají rozlohu zhruba 7,5 hektaru a počítá se zde s vybudováním lokálního centra celé oblasti s bytovými domy, řadovými rodinnými domky, službami a veřejnou vybaveností včetně maloobchodních ploch a mateřské školy s tělocvičnou a komunitním centrem. Součástí rozvoje území budou úpravy veřejných prostranství a dobudování potřebné dopravní a technické infrastruktury.
Projekt Na Hutích, který nabídne v souladu se schválenou změnou územního plánu 400 až 500 bytů, by měl být realizován v horizontu 5 až 10 let. V září 2022 byla Zastupitelstvem HMP finálně schválena změna územního plánu, která umožní navrhovaný rozvoj lokality a přípravu prvních konkrétních projektů.

Mateřská škola Sicherova

Mateřská škola s tělocvičnou a dětskou skupinou v Sicherově ulici v Praze 14 je první částí budoucího nového centra již existující čtvrti Na Hutích, která se rozroste o městské nájemní bydlení a občanskou vybavenost s obchody a službami.
Pražská developerská společnost vypsala v prosinci 2021 výběrové řízení na architektonické řešení a projektové práce a od roku 2022 je připravován návrh mateřské školy se čtyřmi třídami, tělocvičnou a dětskou skupinou pro děti do tří let. Projekt MŠ včetně přiléhajících uličních prostranství zpracovává atelier Xtopix architekti společně s ateliérem zahradní a krajinářské architektury Land05.
V návaznosti na podpis smlouvy o dílo na podzim roku 2022 byla zahájena projektová příprava. V průběhu roku 2023 probíhala intenzivní projektová příprava a v roce 2024 bude zahájen povolovací proces v případě optimálního průběhu s předpokladem získání potřebných povolení na začátku roku 2025.

Bližší informace o aktivitách na projektu „Školka Sicherova“ najdete na speciálním projektovém webu, který bude průběžně aktualizován.

Foto: Vizualizace a Koncept návrhu stavby MŠ a komunitního centra © Xtopix architekti

Zpět na Projekty