Skip to main content

Na Hutích, Praha 14

Městské pozemky v lokalitě Na Hutích v Praze – Kyjích mají rozlohu 58 000 m2 a počítá se zde s bytovými domy, řadovými rodinnými domky a s občanskou vybaveností v podobě mateřské školy a centra maloobchodu a služeb.

Součástí developmentu je tzv. nultá etapa vybudování veřejné infrastruktury, která spočívá v úpravách veřejných prostranství, dobudování dopravní a technické infrastruktury a přeložek inženýrských sítí. Následně bude možné začít s výstavbou nové čtvrti Na Hutích. 

Projekt Na Hutích, který nabídne v závislosti na změně územního plánu 180 až 520 bytů, by měl být realizován v horizontu 5 až 10 let (2020 – 2030).