Skip to main content

V Botanice, Praha 5

V roce 2022 vypsala PDS historicky první soutěž na městský rezidenční development v Praze. Jednalo se menší pozemek na Praze 5, v atraktivní lokalitě poblíž barokní vily Portheimka.
Soutěž byla organizovaná podle pravidel České komory architektů a vedená odbornou porotou, která se skládala z respektovaných architektů, urbanistů, zástupců projektového týmu PDS, vedení městské části Praha 5 a Magistrátu hl. m. Prahy.
Architektonická soutěž byla vyhlášena v březnu 2022 a přihlásilo se do ní 30 ateliérů z ČR a ze zahraničí. Do druhého kola postoupilo 5 studií, která vypracovala soutěžní návrh. V červenci odborná porota určila vítěze a další pořadí soutěžních návrhů. V srpnu 2022 byl vítěz vyhlášen, stal se jím pražský Atelier bod architekti.
Boris Redčenkov, předseda odborné poroty architektonické soutěže, uvedl: „Vítězný návrh svým celkovým pojetím působí v lokalitě samozřejmým a uklidňujícím dojmem. Stabilizuje složitý kontext daného místa a je důstojným partnerem Portheimky a kostela sv. Václava. Zaujalo nás architektonické a materiálové řešení fasády domu a vytvoření klidného uzavřeného prostředí dvora jako místa pro společenský kontakt jeho obyvatel. Zároveň bych chtěl vyzdvihnout profesionální organizaci architektonické soutěže ze strany Pražské developerské společnosti.“
Vítězný návrh počítá s celkem 56 byty a s obchodním parterem v přízemí. Měl by být realizován v návaznosti na průběh povolovacího procesu s předpokladem zahájení v roce 2024 – 2027.

Pořadí soutěžních návrhů:
1. místo Atelier bod architekti (ČR) Autoři návrhu: Ing. arch. Vojtěch Sosna a Ing. arch. Jakub Straka
2. místo ov architekti (ČR)
3. místo Baumschlager Hutter (Rakousko)

další místa Apropos Architekti (ČR) a JDWA+ (Nizozemí)

Odbornou soutěžní porotu tvořili:
doc. Ing. arch. Boris Redčenkov (předseda poroty), Ing. Rastislav Tomaščík, MBA (projektový manažer PDS), Ing. arch. Ondřej Rys, Petr Zeman (zastupitel HMP), Ing. arch. Richard Sidej, doc. Ing. arch. Petr Hlaváček (radní HMP),prof. Ing. arch. Jaroslav Šafer, Mgr. Zdeněk Doležal (radní MČ Praha 5), Ing. arch. Oldřich Hájek, Ing. arch. Zuzana Hamanová (zastupitelka MČ Praha 5), Ing. et Ing. arch. Petra Kunarová, Ing. arch. Michaela Kloudová (projektová manažerka PDS)

Výsledky veřejné soutěže na architektonický návrh polyfunkčního bytového domu s aktivním parterem:
Tisková zpráva 
Soutěžní návrhy s vyhodnocením

Bližší informace o projektu V Botanice najdete na speciálním projektovém webu, který bude průběžně aktualizován.

Foto: Vítězný architektonický návrh ©Atelier bod architekti

Zpět na Projekty