Skip to main content

Nové Dvory, Praha 4/Praha 12

Rezidenční čtvrť u nové stanice metra
Transformační území Nové Dvory o rozloze cca 15 hektarů patří k největším souvislým majetkovým držbám hl. m. Prahy. V okolí nové stanice metra, která by měla být dokončena kolem roku 2029, Praha vybuduje městskou čtvrť s dostupným nájemním bydlením a kompletní občanskou vybaveností v podobě mateřské a základní školy, kulturního centra, prostor pro obchod a služby, linek MHD a zázemí pro sport a rekreaci. Propojením parku Jalodvorská loukas novými náměstími vznikne velkorysý veřejný prostor určený k rekreaci. Předpokládá se, že nová čtvrť nabídne domov až pro 5.000 lidí a pracovní příležitosti přibližně pro dalších 5.000 osob.

Územní studie Nových Dvorů
Studio UNIT architekti zpracovalo pro Odbor územního rozvoje MHMP územní studii celého transformačního území, která byla projednána se zástupci Městské části Praha 4 a Praha 12, v rámci participace byla představena veřejnosti a schválena v září 2022. Představuje společenskou dohodu o rozvoji území a je základním koncepčním východiskem pro přípravu celé lokality a jednotlivých projektů. Vychází z principů udržitelného rozvoje, kompaktního města krátkých vzdáleností s kvalitními veřejnými prostory, parky a místy pro rekreaci.

První projekty
Na 15 hektarech postupně začíná investičně projektová příprava celkem téměř 300 000 m² HPP (hrubých podlahových ploch, jde o celkový potenciál po schválení projednávaných změn územního plánu) zejména pro městské bydlení. Zároveň z toho významná část, dnes odhadovaná na cca 130.000 m², bude určena pro administrativu, restaurace, kavárny, obchody a služby, mateřskou, základní a střední školu, kulturní či komunitní centrum a sportoviště. Příprava nové čtvrti probíhá paralelně s přípravou výstavby nové stanice metra a s prodloužením tramvajové trati z Modřan, která bude u metra končit.
Vloni PDS vypsala výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace menšího bytového domu Jalový dvůr. Lokalita je rozdělena na jednotlivé projekty, které se budou realizovat postupně v horizontu 10 až 15 let. V témže roce PDS také vypsala výběrové řízení na ověřovací objemovou studii na Projekt 09 – bytový dům Durychova a ověřovací studii na zástavbu nad stanicí metra. V roce 2023 představí PDS další dílčí projekty v lokalitě Nové Dvory a také fyzický model rozvoje území, na kterém spolupracuje se studenty Fakulty architektury – Ústavu nauky o budovách ČVUT v Praze.

Bližší informace o aktivitách na projektu „Bytový dům Jalový Dvůr“ najdete na speciálním projektovém webu, který bude průběžně aktualizován.

Foto: Model projektu Nové Dvory vznikl v rámci Ústavu nauky o budovách pod vedením prof. Ing. arch. Michala Kohouta © Hynek Glos – Lokalita Nových Dvorů © Stanislav Pecháček

Zpět na Projekty