Skip to main content

Palmovka, Praha 8

Nové pulzující centrum pravého břehu Vltavy
Pozemky ve vlastnictví hl. m. Prahy a Dopravního podniku hl. m. Prahy se nacházejí přímo u dopravního uzlu Palmovka a představují největší rozvojové území v širším centru metropole, které město majetkově ovládá.
Vzniknout by zde měla kompletně nová čtvrť s ambicí stát se živým centrem pravého břehu Vltavy. Tvořit ji budou bytové a administrativní budovy s restauracemi, kavárnami, obchody a službami. Počítá se také s občanskou vybaveností v podobě základní školy a kulturního centra s knihovnou. Velká pozornost bude věnována kvalitnímu veřejnému prostoru. Na Palmovce se počítá s centrálním parkem s promenádou, několika menšími náměstími a řadou vnitrobloků, které budou, díky kvalitnímu řešení krajinářské architektury, příjemným místem pro pobyt dětí i dospělých.

Urbanistická studie Palmovky
Pro klíčovou část rozvojového území na Palmovce zvanou „Pentagon“ byl na základě dohody všech spolupracujících partnerů (MHMP, MČ P8, IPR a PDS) městskou částí Praha 8 iniciován vznik urbanistické studie, která zachycuje shodu těchto partnerů na urbanistické koncepci území a tvoří podklad pro probíhající změnu územního plánu.
Urbanistická studie zpracovaná atelierem UNIT architekti respektuje stávající hodnoty lokality, zasazuje do ní bytové a administrativní budovy a vytváří mezi nimi atraktivní veřejný prostor. Studie vychází z principů udržitelného rozvoje a kompaktního města s dostatečným množstvím kvalitně řešených zelených ploch a parků.

Prostorový model Palmovky
Z výše uvedené územní studie vychází i fyzický prostorový model Palmovky, který názorně ukazuje možnosti konceptu rozvoje nové městské čtvrť. Vzešel ze spolupráce PDS a studentů architektury ČVUT v Praze na urbanistickém a architektonickém řešení Palmovky v akademickém roce 2021 – 2022. Celkem 45 studentů tří ateliérů FA ČVUT (Kohout-Tichý, Juha-Tuček a Stempel-Beneš) vytvořilo během jednoho semestru fyzický model Palmovky o velikosti 2 x 3 m, který zahrnuje 60 různých budov ve 12 blocích. Model byl po svém dokončení představen na prestižním realitním veletrhu MIPIM 2022 ve francouzském Cannes a setkal se s pozitivní odezvou.

První projekty na Palmovce
Přibližně na 8 hektarech městských pozemků, které mají potenciál přibližně 2.200 městských bytů a cca 40.000 – 50.000 m² ploch, které bude možné využít pro administrativu, maloobchod (restaurace, kavárny, menší obchody a služby) a další nekomerční účely (zejména základní a střední škola, kulturní nebo komunitní centra, knihovna, volnočasové aktivity dětí). Projekt bude realizován v etapách v horizontu 5 až 15 let (do roku 2035). PDS postupně zveřejňuje jednotlivé dílčí projekty. Patří k nim například bytový dům Palmovka – Zenklova, pro který PDS vybrala projektanta – studio MS Architekti.
Klíčovým kvalitativním posunem pro lokalitu je revitalizace rozestavěné budovy Centrum Nová Palmovka, kde se hl. m. Praha, Ministerstvo financí a Ministerstvo dopravy ČR dohodly, že se jedná o vhodný objekt pro umístění nového sídla Agentury Evropské unie pro kosmický program (EUSPA) a v srpnu 2022 byla mezi HMP a Ministerstvem financí ČR podepsána Smlouva o budoucí nájemní smlouvě tohoto objektu. V druhé polovině roku 2022 PDS začala z pověření Rady HMP připravovat ve spolupráci s oběma ministerstvy a agenturou EUSPA projekt transformace. V roce 2023 budou oznámeny další dílčí projekty a vypsána výběrová řízení na jejich projektanty.  

Foto: Centrum Nová Palmovka v roce 2022 © PDS – Územní studie © Odbor územního rozvoje/UNIT architekti – Model projektu Palmovka vznikl v rámci Ústavu nauky o budovách pod vedením prof. Ing. arch. Michala Kohouta © Hynek Glos

Zpět na Projekty