Skip to main content

Palmovka, Praha 8

Pozemky ve vlastnictví Hl. m. Prahy, Městské části Praha 8 a Dopravního podniku Hl. m. Prahy se nachází přímo u dopravního uzlu Palmovka a mají potenciál k vybudování pulsující městské čtvrti. Cílem je – stejně jako v případě Nových Dvorů – nabídnout nové široké využití v podobě bydlení (městských nájemních bytů), moderních administrativních prostor, plné občanské vybavenosti a také veřejné zeleně (parkové úpravy a dětská hřiště/sportoviště).

Pražská developerská společnost se nyní věnuje scelení pozemků a koordinuje přípravu projektu Palmovka, který by měl být – po získání všech potřebných povolení – realizován opět v etapách, v horizontu 5 až 10 let (2020 – 2030).    

Na Palmovce se počítá s výstavbou cca 280 městských nájemních bytů a cca 10.000 m² ploch, které bude možné využít pro administrativní, maloobchodní a další nekomerční účely.