Skip to main content

Bytový dům Vršovická, Praha 10

Pražská developerská společnost pokračovala v roce 2022 v koordinaci přípravy projektu mezi hl. m. Prahou a městskou částí Praha 10 a vypsala architektonickou soutěž na řešení bytového domu Vršovická se 139 nájemními bytovými jednotkami a maloobchodními prostory v přízemí. Součástí zadání bylo také řešení veřejných prostorů a blízkého koryta Botiče.
Do architektonické soutěže se přihlásilo celkem 47 studií z ČR a zahraničí, z nichž do druhého kola postoupilo 5 ateliérů, které zpracovaly soutěžní návrh. V listopadu 2022 odborná porota vedená ing. arch. Pavlou Pannovou vyhlásila vítěze a určila další pořadí soutěžících.
Pražská developerská společnost v roce 2023 dokončila administrační proces dojednání smlouvy s vítěznou architektonickou kanceláří Kuba + Pilař architekti. Další postup je zpožděn z důvodu administrativních komplikací spojených s procesem postoupení práv ke stavebnímu povolení z MČ Praha 10, resp. Společnosti Praha 10 Majetková, na HMP. Projekt bytového domu by měl být realizován v návaznosti na povolovací řízení pravděpodobně v letech 2026–2028.

Bližší informace o projektu Bytový dům Vršovická najdete na speciálním projektovém webu, který bude průběžně aktualizován.

Foto: Vítězný architektonický návrh © Kuba & Pilař Architekti

Zpět na Projekty