Povinně zvěřejňované údaje

Úplný oficiální název

Pražská developerská společnost, příspěvková organizace

Označení zřizovatele

Hlavní město Praha, se sídlem Mariánské náměstí 2/2
110 01 Praha 1
IČO: 00064581

Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace

Organizace je zřízena za účelem poskytování komplexních služeb a činností souvisejících se správou a využitím nemovitostních aktiv ve vlastnictví zřizovatele s cílem tato nemovitostní aktiva (zejména, nikoliv však výhradně, pozemky ve vlastnictví zřizovatele určené k bytové výstavbě) dlouhodobě rozvíjet s cílem iniciovat, připravit a zajistit realizaci projektů městské (zejména bytové) výstavby a zajišťovat koordinaci s dalšími subjekty participujícími na rozvoji města zejména v oblasti bytové výstavby.

Organizační struktura

Vedení společnosti

Petr Urbánek
ředitel
email: petr.urbanek@pdspraha.eu

Martin Červinka
zástupce ředitele 
email: martin.cervinka@pdspraha.eu 

Kristina Fillová
vedoucí kanceláře
email: kristina.fillova@pdspraha.eu

Hana Matějková
finanční manažerka
email: hana.matejkova@pdspraha.eu

Odborní pracovníci

Michaela Kloudová
Projektová manažerka
michaela.kloudova@pdspraha.eu

Martin Kloda
Projektový manažer
martin.kloda@pdspraha.eu 

Štěpán Kubíček
Projektový manažer
stepan.kubicek@pdspraha.eu 

Tomáš Lukeš
Projektový manažer
tomas.lukes@pdspraha.eu

Rastislav Tomaščík
Projektový manažer
rastislav.tomascik@pdspraha.eu 

Petra Vaněčková
Projektová manažerka
petra.vaneckova@pdspraha.eu 

Kontakty a podatelna

Adresa
Pražská developerská společnost, příspěvková organizace
U Radnice 10/2
110 00 Praha 1

Podatelna
po – pá od 9 do 17 hodin

IČO: 09211322
Datová schránka: 46ziusv

Telefon: +420 771 173 911
E-mail: info@pdspraha.eu

Bankovní spojení

2031590006/6000