Skip to main content

Povinně zvěřejňované informace

Úplný oficiální název

Pražská developerská společnost, příspěvková organizace

Označení zřizovatele

Hlavní město Praha, se sídlem Mariánské náměstí 2/2
110 01 Praha 1
IČO: 00064581

Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace

Organizace je zřízena za účelem poskytování komplexních služeb a činností souvisejících se správou a využitím nemovitostních aktiv ve vlastnictví zřizovatele s cílem tato nemovitostní aktiva (zejména, nikoliv však výhradně, pozemky ve vlastnictví zřizovatele určené k bytové výstavbě) dlouhodobě rozvíjet s cílem iniciovat, připravit a zajistit realizaci projektů městské (zejména bytové) výstavby a zajišťovat koordinaci s dalšími subjekty participujícími na rozvoji města zejména v oblasti bytové výstavby.

Organizační struktura

Petr Urbánek
ředitel

Martin Červinka
zástupce ředitele

Kristina Fillová
vedoucí kanceláře

Hana Matějková
finanční manažerka

Anna Volencová
administrátorka veřejných zakázek

Martina Frintová
specialistka komunikace

Šárka Olšanská
asistentka

Odborný projektový tým

Roman Brotánek
projektový manažer

Radka Kalfeřtová
projektová manažerka

Martin Kloda
projektový manažer

Michaela Kloudová
projektová manažerka

Jakub Kováříček
projektový manažer

Štěpán Kubíček
projektový manažer

Tomáš Lukeš
projektový manažer

David Mestek
projektový manažer

Pavel Novák
projektový manažer

Rastislav Tomaščík
projektový manažer

Petra Vaněčková
projektová manažerka

Kontakty a podatelna

Adresa
Pražská developerská společnost, příspěvková organizace
U Radnice 10/2
110 00 Praha 1

Podatelna
po – pá od 9 do 17 hodin

IČO: 09211322
Datová schránka: 46ziusv

Telefon: +420 771 173 911
E-mail: info@pdspraha.eu

Bankovní spojení

2031590006/6000