Veřejné zakázky, soutěže a výběrová řízení

22. dubna 2022 do 12 hodin

Projektový manažer pro objekt Nová Palmovka Praha 8

11. dubna 2022 do 12 hodin

Bytový dům Nový Zlíchov, Praha 5 - Smíchov (projektová dokumentace)

7. dubna 2022 do 12 hodin

Bytový soubor Jalový Dvůr, Praha 4 - Nové Dvory (projektová dokumentace)

23. březen 2022 do 12 hodin

Geologická rešerše, inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum, korozní průzkum a radonový průzkum Braník

27. červen 2022 do 12 hodin

Polyfunkční dům V Botanice, Praha 5 (architektonická soutěž)

28. února 2022 do 24 hodin

Geologická rešerše, inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, radonový průzkum a kontaminace Libeňský přístav

28. února 2022 do 24 hodin

Geologická rešerše, inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, radonový průzkum a kontaminace Peroutkova

22. února 2022 do 12 hodin

Nárožní dům na rozhraní ulic Libeňský most a Zenklova, Praha 8 (projektová dokumentace)

26. ledna 2022 do 12 hodin

Mateřská škola Na Hutích, Praha 14 (projektová dokumentace)

9. listopadu 2021 do 12 hodin

Poradní projektový workshop ke stavebnímu záměru: "Dolní Počernice - Projekt 1, investiční akce PDS č. 0045709"

13. září 2021 do 12 hodin

Dodávka serveru pro PDS

4. srpna 2021 do 12 hodin

Dodávka mobiliáře pro vybavení kanceláře PDS

28. května 2021 do 12 hodin

Vedení účetnictví, daní a mzdové agendy PDS

19. května 2021 do 10 hodin

Dendrologický průzkum Nové Dvory

17. května 2021 do 10 hodin

Geodetické zaměření, vyšetření inženýrských sítí Nové Dvory

15. dubna 2021 do 12 hodin

Ocenění portfolia pozemků

10. března 2021 do 12 hodin

Dodávka počítačové techniky pro PDS

5. března 2021 do 12 hodin

Předprojektová údržba zeleně, vyčištění pozemků Palmovka