Skip to main content

Veřejné zakázky, soutěže a výběrová řízení

2. června 2023
do 12 hodin

Výběr projektového manažera k projektu „Bytový Dům PEROUTKOVA; PRAHA 5 - JINONICE

30. května 2023
do 12 hodin

Výběr zpracovatele dokumentace stavby k projektu „Bytový Dům PEROUTKOVA; PRAHA 5 - JINONICE"

17. května 2023
do 12 hodin

Inženýrsko-geologický průzkum "Polyfunkční dům V Botanice"

12. května 2023
do 12 hodin

Předběžná opatření a návrh pro provedení DSTP k projektu „CENTRUM NOVÁ PALMOVKA PRAHA 8"

5. května 2023
do 12 hodin

Hydrogeologický průzkum k projektu „CENTRUM NOVÁ PALMOVKA PRAHA 8"

24. dubna 2023
do 12 hodin

Polyfunkční dům V Botanice - projektový manažer

13. dubna 2023
do 12 hodin

Polyfunkční dům Vršovická-Botič - projektový manažer

24. února 2023
do 12 hodin

Palmovka-Zenklova, Objekt č.1 - projektový manažer

24. února 2023
do 12 hodin

CNP Praha 8 - Projektový manažer

13. února 2023
do 12 hodin

Poradenství a zpracování enviromentálních studií

13. ledna 2023
do 12 hodin

Vltavská filharmonie - Manažer provozu

13. ledna 2023
do 12 hodin

Vltavská filharmonie - Vedoucí projektového týmu

2. ledna 2023 do 12 hodin

Zpracování aplikace pro 3D vizualizaci projektů PDS

5. prosince 2022 do 12 hodin

Nový Zlíchov - Projektový manažer

2. prosince 2022
do 12 hodin

Průzkum polohy vodovodního řadu - geodetické zaměření

27. října 2022 do 12 hodin

Bytový soubor Jalový Dvůr, Praha 4
Projektový manažer

9. prosince 2022 do 10 hodin

Vltavská filharmonie - Projektový management stavby

30. září 2022 do 12 hodin

Výzkum na základě osobního dotazování

27. září 2022 do 14 hodin

Centrum Nová Palmovka Projektová příprava ETAPA 1

6. září 2022 do 12 hodin

Palmovka - Zenklova; Objekt č. 1
Geologická rešerše, Inženýrsko-geologický průzkum, Hydrogeologický, Korozní a Radonový průzkum

22. srpna 2022 do 23:59 hodin

PR podpora strategické komunikace

18. července 2022 do 14 hodin

Dolní Počernice - Projekt 1 (projektová dokumentace)

13. července 2022 do 12 hodin

Poradenství a zpracování urbanistických ověření území

11.července 2022 do 12 hodin

Zpracování analýzy strategických pracovních míst na území hl. m. Prahy

10. října 2022 do 12 hodin

Polyfunkční dům Vršovická-Botič (architektonická soutěž)

23. května 2022 do 12 hodin

Zpracování studie - využití inovačních finančních nástrojů

22. dubna 2022 do 12 hodin

Projektový manažer pro objekt Nová Palmovka Praha 8

11. dubna 2022 do 12 hodin

Bytový dům Nový Zlíchov, Praha 5 - Smíchov (projektová dokumentace)

7. dubna 2022 do 12 hodin

Bytový soubor Jalový Dvůr, Praha 4 - Nové Dvory (projektová dokumentace)

23. březen 2022 do 12 hodin

Geologická rešerše, inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum, korozní průzkum a radonový průzkum Braník

27. červen 2022 do 12 hodin

Polyfunkční dům V Botanice, Praha 5 (architektonická soutěž)

28. února 2022 do 24 hodin

Geologická rešerše, inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, radonový průzkum a kontaminace Libeňský přístav

28. února 2022 do 24 hodin

Geologická rešerše, inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, radonový průzkum a kontaminace Peroutkova

22. února 2022 do 12 hodin

Nárožní dům na rozhraní ulic Libeňský most a Zenklova, Praha 8 (projektová dokumentace)

26. ledna 2022 do 12 hodin

Mateřská škola Na Hutích, Praha 14 (projektová dokumentace)

9. listopadu 2021 do 12 hodin

Poradní projektový workshop ke stavebnímu záměru: "Dolní Počernice - Projekt 1, investiční akce PDS č. 0045709"

13. září 2021 do 12 hodin

Dodávka serveru pro PDS

4. srpna 2021 do 12 hodin

Dodávka mobiliáře pro vybavení kanceláře PDS

28. května 2021 do 12 hodin

Vedení účetnictví, daní a mzdové agendy PDS

19. května 2021 do 10 hodin

Dendrologický průzkum Nové Dvory

17. května 2021 do 10 hodin

Geodetické zaměření, vyšetření inženýrských sítí Nové Dvory

15. dubna 2021 do 12 hodin

Ocenění portfolia pozemků

10. března 2021 do 12 hodin

Dodávka počítačové techniky pro PDS

5. března 2021 do 12 hodin

Předprojektová údržba zeleně, vyčištění pozemků Palmovka