Skip to main content
AKTUALITY

Deklarace z Nice o dostupném bydlení v členských zemích EU – březen 2022

V březnu 2022 se konalo ve francouzském Nice zasedání ministrů členských zemí Evropské unie, kteří jsou zodpovědní za problematiku bydlení. Na závěr byla podepsána Deklarace z Nice, kde její signatáři mimo jiné uznávají, že:

  • zlepšení parametrů dostupnosti bydlení závisí na nabídce nového nebo zrekonstruovaného kvalitního bydlení
  • je třeba podpořit veškeré úsilí vedoucí ke zlepšení povolovacích procesů a směřovat podporu na oblasti finančních (např. alternativních) nástrojů v oblasti výstavby nového bydlení nebo jeho renovace

Ministři se shodují a důrazně doporučují, aby další nabídka bydlení zohledňovala kritéria, jako je kvalitativní a prostorová efektivita, vycházející z integrovaného přístupu k developmentu a rozvoji měst, a aby se zároveň aktivně snižoval další zábor půdy a zabránilo se rozrůstání měst do krajiny (tzv. urban sprawl).

Pro potřeby PDS a odborné veřejnosti jsme zajistili český překlad deklarace.

Originál znění deklarace ve francouzském a anglickém jazyce je k dispozici zde.