Skip to main content
AKTUALITY

Dolní Počernice | pilotní projekt v mezinárodním programu ASCEND

By 21. 2. 202317 dubna, 2023No Comments

Spolu s OICT a ČVUT Praha se PDS stala partnerem mezinárodního programu ASCEND (Accelerate Sustainable & Clean ENergy Districts), který je zaměřený na urychlení budování pozitivních čtvrtí čisté energie a naplňuje cíle dlouhodobě udržitelného rozvoje měst a městských částí ohledně dosažení klimatické neutrality a sociální spravedlnosti.

Vzorovými městy projektu jsou francouzský Lyon a německý Mnichov. Praha je spolu s Alba Iulia, Charleroi, Budapeští, Portem a Stockholmem ve skupině měst s pilotními projekty, která budou sdílené know-how testovat a replikovat.

PDS přihlásila rozvojové území Dolní Počernice, kde je na městských pozemcích připravována nová čtvrť s cca 800 městskými nájemními byty a školou. Nové inovativní přístupy k tvorbě města bude #PDS moci ověřit právě díky grantu programu ASCEND.  Na úvodním setkání zástupců měst zapojených do projektu ASCEND v Lyonu PDS reprezentovali Petr Urbánek a Tomáš Lukeš.

Těšíme se na spolupráci a sdílení know-how mezi zapojenými městy!

Urbanistická studie a ilustrační vizualizace Dolní Počernice, ARCHUM architekti, 2022 /Ilustrační vizualizace Dolní Počernice, projekční kancelář CAMA, 2022