Skip to main content
AKTUALITY

EUSPA bude sídlit na Palmovce

Nová Palmovka v Praze 8 se stane sídlem Agentury Evropské unie pro Kosmický program (EUSPA), která rozšiřuje v České republice svou působnost a potřebuje nové prostory. Vláda a EUSPA v únoru 2023 podepsaly společné memorandum o podpoře stěhování agentury do budovy Nové Palmovky, která byla dlouhodobě bez využití. Projekt, jehož přípravou hl. m. Praha pověřila Pražskou developerskou společnost (PDS), má být hotový v roce 2025.

„Tak je to černé na bílém! Na Palmovce bude sídlo vesmírné agentury. Na počátku února proběhl podpis závazného memoranda, díky kterému by se EUSPA měla přestěhovat do nového sídla na Palmovce. Praha se díky tomu stane evropským centrem kosmického výzkumu. Je to skvělý výsledek námi započatého procesu před čtyřmi lety. Jednáním s Prahou 8 o nedokončené radnici jsme dokázali získat nejen nové sídlo pro EUSPA, ale také pozemky a podporu pro nový městský development“, říká Petr Hlaváček, náměstek primátora hl. m Prahy pro oblast územního rozvoje, a dodává: „Kromě toho, že agentura do pár let svým dopadem nabídne tisíce nových pozic na trhu práce, tak v jejím okolí bude postaveno přes 2.000 městských nájemních bytů. V nové čtvrti vznikne také občanská vybavenost, základní škola, školky, obchody a prostory pro volnočasové aktivity.“

Dynamický růst Agentury EU pro kosmický program (EUSPA) se sídlem v Praze si během následujících 2 let vyžádá její stěhování do nových prostor. Z pražských Holešovic se bude agentura v roce 2025 stěhovat do nedaleké budovy „Nová Palmovka“.

Vyjádření zástupců českého státu
„Aplikace systémů družicové navigace, telekomunikace a pozorování Země využívají stamiliony Evropanů každý den. Kromě využití v dopravě je tu i zemědělství, energetika či nakládání s přírodními zdroji. EUSPA tak nabízí České republice, našim firmám, výzkumným pracovištím i běžným občanům obrovské příležitosti. Proto jsem rád, že agentura posiluje svoji přítomnost v České republice, a právě podepsané memorandum je toho důkazem“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka, který za kosmické aktivity v ČR odpovídá.

„Působením EUSPA získáváme příležitost podílet se na chodu instituce, která má na evropské úrovni stále větší význam. S novým sídlem budovy se Praha stane prestižním mezinárodním vědeckým centrem evropských kosmických programů s nezanedbatelným ekonomickým významem pro českou ekonomiku. Celkový budoucí přínos pro HDP České republiky do roku 2027 je odhadován na 9 mld. Kč s každoročním přínosem 600 mil. Kč. Nové sídlo EUSPA bude stejně jako celý kosmický program EU velkou příležitostí pro rozvoj evropského technologického průmyslu a tím i pro české technologické firmy, které mají v této oblasti obrovský potenciál,“ říká ministr financí Zbyněk Stanjura.


O EUSPA
V důsledku rozšíření působnosti EUSPA se postupně v dlouhodobém výhledu zvyšuje i počet pracovníků agentury, externích odborníků a konzultantů, kteří v agentuře působí.
Podepsané memorandum o porozumění mezi vládou ČR a agenturou EUSPA je vyjádřením podpory české vlády agentuře EUSPA a také stvrzením dojednaného harmonogramu stěhování agentury na novou adresu. Budova Nové Palmovky bude agentuře k dispozici od roku 2025.

Umístění sídla EUSPA v Praze přinese hlavnímu městu i celé republice ekonomické i nehmotné benefity v podobě množství pracovních příležitostí s vysokou odborností a může akcelerovat výzkum i rozvoj mnoha návazných oborů a profesí.

“Za posledních 10 let v Praze agentura roste, rozšiřuje svoji působnost a celkově posiluje. Česká republika jako hostitelská země na tento vývoj náležitě reaguje a její podpora je pro nás velkou motivací. Nová budova a datové centrum nám poskytnou nové příležitosti k dalšímu rozvoji implementace Kosmického programu EU,“ doplnil výkonný ředitel EUSPA Rodrigo da Costa.

Agentura EUSPA vznikla na půdorysu Agentury EU pro evropský družicový globální navigační systém (GSA) v roce 2021. GSA sídlila od září 2012 v pražských Holešovicích. Nad rámec původního zaměření na družicovou navigaci rozšířila svoji působnost i k ostatním unijním družicovým systémům, jako je Copernicus pro pozorování Země a telekomunikační GOVSATCOM pro vládní družicové spojení, a také k ochraně unijních kosmických infrastruktur. K úkolům EUSPA patří zejména bezpečnostní akreditace družicových systémů, rozvoj trhu a využití dat a služeb Kosmického programu EU a také podpora podnikání v této oblasti.