Skip to main content
Pražská developerská společnostTISKOVÉ ZPRÁVY

Slavnostní zasedání Investičního expertního výboru

By 13. 1. 202121 června, 2023No Comments

Investiční expertní výbor Pražské developerské společnosti zahajuje činnost

Ve středu 27. ledna 2021 zahájil svou činnost Investiční expertní výbor Pražské developerské
společnosti (PDS). Jde o poradní orgán PDS, který bude nezávisle posuzovat připravované projekty,
diskutovat možná rizika a případně doporučovat vhodná řešení. Členství v Expertním výboru, který
se bude scházet minimálně dvakrát ročně, přijali na základě nominace navržené I. náměstkem
primátora doc. Ing. arch. Petrem Hlaváčkem a schválené usnesením Rady hlavního města Prahy č.
1549, renomovaní odborníci Martin Bendík, Jaromír Hainc, Martin Hvězda, Lukáš Kohl a Miroslav
Singer. Úvodní lednové setkání řídil Petr Urbánek, ředitel PDS. Další pracovní setkání je předběžně
plánováno na červen 2021.

„Členy Expertního výboru PDS se stali vynikající odborníci z oblasti ekonomie (Miroslav Singer),
realitního práva (Martin Bendík), urbanismu (Jaromír Hainc), architektury, developmentu
a nemovitostní analýzy (Lukáš Khol) a z pohledu stavebních nákladů a organizace výstavby (Martin
Hvězda). Ceníme si jejich zkušeností a těšíme se na jejich nezávislý pohled na připravované projekty
především městského nájemního bydlení,“ říká Petr Urbánek, ředitel PDS.

„Je to další důležitý krok v celém fungování této městské organizace. Věřím, že vybraní odborníci
vnesou nové pohledy na organizaci a ekonomické parametry městem připravovaných projektů,“