Skip to main content
Hlavní město PrahaPražská developerská společnostProjektyTISKOVÉ ZPRÁVY

Praha plánuje zhodnotit pozemky na Palmovce. Klíčové bude rozhodnutí o sídle Evropské kosmické agentury.

By 5. 4. 202213 září, 2022No Comments

Z původního záměru Prahy 8 na stavbu moderního „Centra Nová Palmovka“ zbylo jen torzo nedostavěné budovy zamýšleného úřadu městské části, následně sídla záchranky, a zadlužená městská část. Praha tento pozemek na konci loňského roku převzala, dluh městské části smazala a včera (4. 4. 2022) na Radě hl. m. Prahy schválila další postup. Rada pověřila Pražskou developerskou společnost revizí projektové dokumentace s cílem zamezit další degradaci celé budovy.

Pro další využití rozestavěných budov bude klíčové, zda se Praha domluví s ministerstvem financí na tom, že by zde našla sídlo Agentura Evropské unie pro kosmický program (EUSPA). „Kosmická agentura by byla výborným impulsem pro rozvoj celého více než desetihektarového území, které má ambici stát se novým centrem Prahy 8,“ říká 1. náměstek primátora pro územní rozvoj, Petr Hlaváček. „I kdyby se to nepodařilo, nemám vůbec strach, že bychom pro budovy nenašli jiné důstojné využití, aktuálně pracujeme s více scénáři,“ dodal náměstek.

O tom, zda bude na Palmovce sídlit kosmická agentura, by mělo být jasno během několika měsíců. Pražská developerská společnost nyní prověří, zda je možné budovy pro tento účel stavebně upravit a jaké úpravy a další projektové kroky by to vyžadovalo. Za 3 roky by se potom mohl nový uživatel stěhovat.

Hl. m. Praha v prosinci minulého roku převzalo projekt Nová Palmovka včetně pozemků a získalo tak kontrolu nad posledním velkým pozemkem v rámci téměř 10 hektarového brownfieldu v lokalitě tzv. pentagonu vymezeném ulicemi Zenklova, Sokolovská, Švábky, Vojenova a Libeňský most. Společně s dalším klíčovým vlastníkem – Dopravním podnikem hl. m. Prahy (DPP) – se jedná o klíčovou majetkovou držbu, jejíž rozvoj by měl probíhat maximálně koordinovaně, na čemž Praha spolu s DPP a městskou částí spolupracuje na základě Dohody o společném postupu.

„Palmovka je klíčové rozvojové území v širším centru Prahy s obrovským potenciálem. Kromě sídla firem a nových center byznysu by tu mělo vznikat primárně bydlení v městských bytech, a to včetně služeb a občanské vybavenosti včetně nové základní školy. Podařilo se nám vyřešit letitý problém Prahy 8 s rozestavěnými budovami a město získalo kontrolu nad tím, jak bude nové centrum vypadat. To nám umožní koordinovaně rozvinout jednotlivé projekty tak, aby dávaly smysl ekonomicky a zároveň se tu obyvatelům dobře žilo, “ říká Hlaváček, který byl v listopadu pověřen Zastupitelstvem hl. m. Prahy jednáním s Ministerstvem financí o umístění sídla Agentury Evropské unie pro kosmický program (EUSPA).

Rada hl. m. Prahy pověřila Pražskou developerskou společnost (PDS) koordinací rozvoje celého území a přípravou konkrétních projektů a záměrů hl. m. Prahy. PDS bylo zadáno prověření stávající projektové dokumentace včetně specifikace jejích úprav umožňujících realizaci požadavků EUSPA.

Ekonomický potenciál tohoto území je enormní. Praha ve spolupráci s PDS a městskou částí Praha 8 společně pracují na rozvoji a zhodnocení lokality. Aktuální tržní hodnota pozemků v tomto území v majetku HMP a Dopravního podniku je odhadována na 1,430 mld. Kč. Lze očekávat, že díky vypracované územní studii, iniciaci změn územního plánu a dohodě o narovnání týkající se objektu Centrum Nová Palmovka dojde během příštích let k navýšení hodnoty pozemků až na 6,5 mld. Kč.

„Palmovka je jednou z nejvýznamnějších rozvojových lokalit v širším centru metropole. Město zde vlastní rozlehlý brownfield, který je ideálně vhodný pro městem řízený rozvoj. Jde o území s obrovským sociálním, ekonomickým i rekreačním potenciálem. Věříme, že bude naplněn jednak novým urbanistickým řešením a jednak postupnou realizací jednotlivých projektů zapadajících do této optimální koncepce. Pokud by navrhované řešení bylo dnes realizováno, mělo by tržní hodnotu pro město, jako svého vlastníka, téměř 30 mld. Kč,“ přibližuje plány Petr Urbánek, ředitel Pražské developerské společnosti.

Palmovka má pro budoucí rozvoj ideální dopravní obslužnost, která nebude vyžadovat žádné další velké investice. „Palmovka, jakkoliv neutěšeně nyní působí, má jednu velkou výhodu. Již dnes sem vede trasa metra B, je zde významný přestupní uzel mnoha tramvajových linek do 4 směrů a zajíždí sem i několik autobusových a v blízké budoucnosti dokonce trolejbusová linka. Takto dobře dopravně obsloužené území si přímo říká o to, aby se rozvinulo v moderní funkční městskou čtvrť a v případě, že zde bude umístěna i agentura EUSPA, půjde o lokalitu celostátního významu,“ je přesvědčen náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr.

Proto, aby se nastartovala nová budoucnost Palmovky, bylo třeba vyřešit složité majetkoprávní vztahy. „Díky krokům z posledních dvou let spějeme k tomu, že se městu podaří vlastnicky sjednotit významnou část této lokality, což bude tvořit jednu z nejvýznamnějších majetkově ucelených lokalit v rámci širšího centra města. Pokud se chce Praha smysluplně rozvíjet a ukázat a budovat celé funkční nové čtvrti, což Praha v minulosti dělala, je toto ideální příležitost,“ vysvětlil Jan Chabr, radní pro majetek. Město právě tímto koncepčním konstruktivním přístupem zhodnocujeme svůj majetek. „Kdybychom rozprodávali, anebo řešili pouze každý pozemek zvlášť a nikoli celou lokalitu jako celek, nikdy nezískáme hodnotu pozemku, když je řešíme jako celou čtvrť. Palmovka si tuhle proměnu zaslouží,“ dodal Chabr.

 

Palmovka_1Palmovka_2Palmovka_3Palmovka_4Palmovka_5