Skip to main content
AKTUALITY

Procházka s architekty na Černém Mostě

Ve čtvrtek 20. října uspořádala PDS pro obyvatele sídliště Černý Most procházku s architekty podél ulice Arnošta Valenty, kde připravuje projekt dostupného městského bydlení. Akce, která trvala cca 1,5 hodiny, se zúčastnilo 15 obyvatel/zástupců sousedních bytových domů. Na úvod PDS představila historický vývoj stavebních plánů v této lokalitě, informovala účastníky o svém záměru a vyzvala je k otázkám a doporučením ohledně řešení veřejného prostoru a doplňkových/chybějících služeb. Všechny tipy si členové projektového týmu PDS zaznamenali a budou se je snažit zohlednit na prezentaci koncepce chystané výstavby, která proběhne v prosinci 2022.