Skip to main content
Hlavní město PrahaPražská developerská společnostTISKOVÉ ZPRÁVY

Praha vybuduje pěší cestu propojující Palmovku s ulicí Švábky a Rohanským nábřežím

By 22. 11. 202113 září, 2022No Comments

První projekt předznamenávající budoucí proměnu Palmovky v Praze 8 bude zahrnovat cestu pro pěší, která propojí ulice Zenklova a Švábky. Sloužit veřejnosti by měla začít v červnu příštího roku a její stavba vyjde na 26 milionů Kč včetně DPH. Koordinací a realizací projektu byla pověřena odborná městská organizace Pražská developerská společnost (PDS).    

„Palmovka má pro rozvoj hlavní města velký význam. Je to místo, kde je možné vybudovat celou novou městskou čtvrť, jež nabídne nejen pohodlné bydlení, pracovní prostředí, obchody a služby, ale také kvalitní veřejný prostor v podobě městského bulváru, rozsáhlého parku a dětského hřiště. Proměna brownfieldu na Palmovce je nutná a jsem rád, že na ni s našimi partnery v městské části Praha 8 a v Dopravním podniku hlavního města Prahy krok po kroku pracujeme. Přípravou a koordinací projektu byla pověřena Pražská developerská společnost,“ říká Petr Hlaváček, první náměstek primátora hl. m. Prahy pro územní rozvoj.

Lokalita Palmovka vymezená ulicemi Libeňský most – Voctářova – Švábky – Sokolovská – Zenklova je klíčovým rozvojovým územím hlavního města Prahy, jehož pozemky vlastní kromě Magistrátu hl. m. Prahy také městská část Praha 8 a Dopravní podnik hl. m. Prahy.

Projekt, který na Palmovce PDS ve spolupráci s těmito partnery připravuje a koordinuje, zahrnuje vybudování nového městského bulváru s nájemním bydlením, kancelářemi, obchody, službami, rozsáhlým parkem a dětským hřištěm.

V současné době v lokalitě pokračuje proces změny územního plánu. Než bude možné proměnu brownfieldu v novou městskou čtvrť odstartovat, chce město tuto oblast kultivovat a umožnit její dočasné bezpečné využívání. Cesta pro pěší, která propojí ulice Zenklova a Švábky, je prvním počinem tohoto druhu. Termín jejího zprovoznění je naplánován na červen 2022, investiční náklady dosáhnou 26 milionů Kč včetně DPH.

Chceme umožnit Pražanům, aby si podstatně zkrátili cestu z Palmovky na Invalidovnu nebo Rohanské nábřeží. Nová pěší cesta bude asi tři metry široká, bude bezpečně oddělená od zbývajících pozemků a v noci dostatečně osvětlená. Povede napříč celým rozvojovým územím a počítá se s ní také v připravovaném projektu,“ uvádí Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy.

Konverze brownfieldu je náročný projekt, který vyžaduje mnohaletou a složitou přípravu. Chtěli jsme toto období využít k postupné kultivaci daného území. Očistíme ho, ošetříme stávající zeleň, a pokud to bude možné, nabídneme k dočasnému užívání. Zprovoznění nové cesty je první vlaštovkou,“ dodává náměstek primátora pro životní prostředí Petr Hlubuček.

V rámci projektu Palmovka má v příštích letech začít výstavba nové městské čtvrti. Počítá se se vznikem zhruba 280 městských nájemních bytů a cca 10 000 m² ploch, které bude možné využít pro administrativní, maloobchodní a další nekomerční účely. Součástí projektu je také velkorysý veřejný prostor – městský bulvár osázený stromy, veřejný park a dětská hřiště či sportoviště. Pražská developerská společnost se věnuje přípravě a koordinaci projektu. Samotná realizace se očekává v návaznosti na získání všech potřebných povolení po etapách v horizontu 5 až 10 let.