Skip to main content
ProjektyTISKOVÉ ZPRÁVYVýběrová řízení

PDS vyhlašuje otevřené výběrové řízení na zpracovatele návrhu projektu stavby a kompletní projektovou přípravu bytového domu v lokalitě Nový Zlíchov v Praze 5

By 10. 3. 202229 listopadu, 2022No Comments

Pražská developerská společnost (PDS) vypisuje výběrové řízení na projektovou přípravu bytového domu na jednom z nejmenších pozemků, který jí byl Radou hl. m. Prahy svěřen k hospodaření. Ve svahu Děvínského vrchu připravuje PDS komorní rezidenční projekt s 19 – 25 městskými nájemními jednotkami. Investiční akce byla schválena Investičním expertním výborem PDS a Radou hl. m. Prahy. Vítěz výběrového řízení zpracuje projekt stavby a bude dohlížet na přípravnou i realizační fázi výstavby. Kompletní dokumentace k výběrovému řízení je k dispozici na profilu PDS v Tender aréně. Nabídky je možné podávat do 11. dubna 2022 do 12 hodin.             

Pozemek na Novém Zlíchově se nachází ve svahu Děvínského vrchu a nabízí krásné výhledy na údolí Vltavy a na Kavčí Hory. Přímo vybízí k výstavbě terasovitého bytového domu s příjemnou komorní atmosférou a věřím, že projektanty inspiruje k zajímavému architektonickému řešení. Nájemníci městských bytů ocení dobře dostupnou a klidnou lokalitu se spoustou zeleně,“ uvádí Petr Hlaváček, náměstek primátora hl. m. Prahy pro územní rozvoj.
Pozemek o rozloze 1.958 m2 se nachází v katastrálním území Praha – Smíchov p. č. 702 a 705. Vyrůst by na něm měl bytový dům navazující svou formou a měřítkem na okolní rezidenční zástavbu a sousední střední odbornou školu.

Všechna výběrová řízení vypisovaná PDS se řídí zásadami odpovědného veřejného zadávání, k nimž patří Politika architektury a stavební kultury ČR (MMR, 2015), Davoská deklarace (2018) a Zadání investora pro městskou bytovou výstavbu (IPR + PDS, 2020). Kritérii otevřeného výběrového řízení jsou nabídková cena, profesní zkušenosti a architektonická ocenění realizačního týmu.

„PDS počítá v tomto projektu s přibližně 25 bytovými jednotkami. Každá bude mít ideálně přístupnou terasu, balkon nebo soukromou část zahrady. S ohledem na charakter projektu PDS předpokládá, že bude užíván přednostně rodinami s dětmi příslušníků tzv. preferovaných profesí. Vítěz výběrového řízení bude mít velmi zajímavý úkol navrhnout a vyřešit integraci estetických, kvalitativních, kvantitativních požadavků vyplývajících se Zadání investora pro městské nájemní bydlení a citlivé umístění plánované budovy v dlouhodobě zanedbaném místě.  dodává Petr Urbánek, ředitel PDS.      

Pražská developerská společnost (PDS) byla založena k 1. červnu 2020 jako příspěvková organizace hlavního města Prahy. Jejím cílem je zhodnocení nemovitostních aktiv hl. m. Prahy a příprava projektů především městského nájemního bydlení s cílem rozšířit městský bytový fond v majetku města, který může být k dispozici zejména pro tzv. preferované profese. PDS bylo rozhodnutím Zastupitelstva MHMP předáno k hospodaření více než 400 000 m2 pozemků ve vlastnictví MHMP, na nichž se počítá s výstavbou 6.000 – 8.000 bytů v horizontu až 10 let.

Příloha:
1x schéma lokality Nový Zlíchov se zákresem pozemku hl. m. Prahy, © PDS