Expertní činnost

Koncepční návrhy a studie proveditelnosti

Řízení realitních projektů

Zadání investora pro městskou bytovou výstavbu