Skip to main content

Peroutkova - Jinonická, Praha 5

Na městském pozemku o rozloze 1,8 ha, který se nachází v širším centru Prahy, se počítá s výstavbou bytového domu s cca 50 nájemními jednotkami a prostory pro služby v přízemí.
Pražská developerská společnost v roce 2023 vybrala architekta pro přípravu projektu – studio Pelčák a partner architekti. V druhé polovině roku 2023 byla zahájena intenzivní projektová příprava a v roce 2024 bude zahájen povolovací proces. V případě optimálního průběhu s předpokladem získání potřebných povolení na začátku roku 2025.
Projekt by měl být realizován v návaznosti na povolovací proces v horizontu let 2025–2027.

Foto:  © Pelčák a partner architekti

Zpět na Projekty