Skip to main content

Třeboradice

Projekt městské bytové výstavby na pozemcích o rozloze 5,3 hektaru v Třeboradicích, které se nachází v městské části Praha-Čakovice. Předpokládá se výstavba městských řadových domů s cca 170 bytovými jednotkami, vytvořeníměstského parku a dořešení širších vztahů a dopravních návazností v lokalitě.
V roce 2023 ve spolupráci ateliérem Archum zpracovala PDS podrobnější studii definující možný další postup v rozvoji této lokality. V případě, že bude další postup schválen v roce 2024 Radou HMP, přistoupí PDS k výběru architekta/projektanta a zahájí projektovou přípravu.