Skip to main content
TISKOVÉ ZPRÁVY

Investiční expertní výbor Pražské developerské společnosti zahajuje druhé mandátní období

Investičnímu expertnímu výboru Pražské developerské společnosti (IEV PDS) složenému z renomovaných odborníků Martina Bendíka, Jaromíra Haince, Martina Hvězdy, Lukáše Kohla a Miroslava Singera bylo rozhodnutím Rady hl. m. Prahy prodlouženo funkční období na další tři roky. IEV je poradní orgán PDS, který nezávisle posuzuje projekty připravované PDS, diskutuje možná rizika a doporučuje vhodná řešení. Byl ustaven v lednu 2021 a schází se v pravidelně dvakrát ročně.

Investiční expertní výbor je nezávislý poradní orgán, jehož stanoviska jsou nezbytnou součástí přípravy ekonomické a technické stránky městského developmentu, na kterém pracuje PDS, a rozhodovacího procesu Rady hl. m. Prahy při schvalování investičních nákladů. Jsou další garancí kvality a celkové efektivity, kterou město u svých projektů požaduje,“ uvádí Petr Hlaváček, náměstek primátora hlavního města Prahy.

Spolupráce se členy Expertního výboru PDS ve složení Martin Bendík (realitní právo), Jaromír Hainc (urbanismus), Martin Hvězda (cenové náklady a organizace výstavby), Lukáš Kohl (architektura, development a nemovitostní analýzy) a Miroslav Singer (ekonomie) se v uplynulých třech letech osvědčila a těší mě, že jak hlavní město, tak tito odborníci souhlasili s prodloužením mandátu na další funkční období,“ říká Petr Urbánek, ředitel PDS.