Skip to main content
AKTUALITY

PDS představila občanům Dolních Počernic projekt Dolní Počernice 1 s 270 byty dostupného městského nájemního bydlení

Na veřejném projednání s občany městské části Praha – Dolní Počernice dne 30. ledna 2024 PDS představila připravovaný projekt Dolní Počernice 1, který zahrnuje výstavbu 270 městských nájemních bytů. Projekt se nachází na městských pozemcích rozvojového území Dolní Počernice, kde hl. m. Praha rozhodnutím svého Zastupitelstva v roce 2021 schválilo investiční přípravu nové městské čtvrti ve stylu zahradního města 21. století. Jedná se o projekt městského nájemního bydlení zejména pro tzv. preferované profese (zdravotníci, učitelé a další zaměstnanci služeb města), kterým chce Praha umožnit pro město nejen pracovat, ale také v něm žít. PDS zpracovala tzv. masterplan (celkové urbanistické pojetí) celého území o rozloze 12,9 ha, jehož součástí je kromě bytové výstavby, také výstavba základní školy, komplexní řešení dopravní obslužnosti a výstavba občanské vybavenosti v podobě maloobchodních prostor, krytých i venkovních sportovišť a dalších volnočasových zařízení.   

Městské nájemní bydlení v Dolních Počernicích

PDS z rozhodnutí Zastupitelstva hl. m. Prahy připravuje na městských pozemcích v Dolních Počernicích novou čtvrť v podobě zahradního města. V horizontu 10 až 12 let zde vznikne cca 800 bytových jednotek v rodinných, řadových a nízkopodlažních bytových domech se společnými zahradami a vnitrobloky, které citlivě naváží na okolní rezidenční zástavbu. Součástí projektu budou i menší komerční prostory pro maloobchodní prodejny, provozovny drobných služeb či lékařské ordinace, malé náměstí s okrasnou zelení a sportoviště pro děti i dospělé.  Součástí řešeného území je i základní škola, pro kterou je v územním plánu určená významná plocha. V rámci projektové části Infrastruktura bude mimo jiné řešena dopravní situace a napojení na MHD a PID. Celý projekt by měl být realizován postupně v letech 2025 až 2034.

„Připravovaná městská výstavba byla prezentována jak Zastupitelstvu MČ Praha – Dolní Počernice, tak obyvatelům naší městské části a její finální podoba a etapizace bude ještě upřesňována a projednávána. O konkrétní podobě stále průběžně jednáme a věříme, že společně s městskou výstavbou bude vyřešena i dopravní obslužnost, která je podmínkou dalšího dlouhodobě přijatelného rozvoje naší městské části. Dále v řešeném území preferujeme výstavbu nových školských zařízení a veřejné vybavenosti,“ říká Zbyněk Richter, starosta Dolních Počernic.

„Dolní Počernice patří spolu s Palmovkou a Novými Dvory k největším územím, na kterých připravujeme nové městské čtvrti. Pro projekt v Dolních Počernicích připravujeme inovativní energetické řešení, mělo by jít o soběstačný urbanistický celek. Dolní Počernice jsou pro hlavní město vlajkovou lodí dlouhodobě udržitelného městského developmentu,“ uvádí Petr Urbánek, ředitel PDS.

Foto: © Hynek Glos, 2024