Skip to main content
Architektonické soutěžePražská developerská společnostProjektyTISKOVÉ ZPRÁVYVýběrová řízení

PDS vyhlásila zadávací řízení na výběr zpracovatele dokumentace stavby k projektu bytový dům U Tyršovy školy v Jinonicích na Praze 5.

Pražská developerská společnost (PDS) vyhlásila dne 25. března 2024 zadávací řízení na výběr zpracovatele dokumentace stavby k projektu bytový dům U Tyršovy školy, který předpokládá výstavbu cca 60 bytových jednotek v lokalitě Jinonice na Praze 5. Pro toto zadávací řízení, které podléhá režimu zákona o zadávání veřejných zakázek (zák. č. 134/2016 Sb.), PDS zvolila formu tzv. jednacího řízení s uveřejněním (JŘSU). Výhodou JŘSU je, že je možné jednat o předběžných nabídkách s cílem zpřesnit a zlepšit nabídky ve prospěch zadavatele.
JŘSU bude mít dvě hlavní fáze: kvalifikační a jednací. V rámci kvalifikační fáze předloží potenciální dodavatelé během stanovené lhůty své žádosti o účast, ve kterých prokáží splnění kvalifikačních předpokladů. V případě, že PDS obdrží více než pět žádostí o účast a více než pět účastníků zadávacího řízení řádně prokáže splnění kvalifikace, bude snížen počet účastníků zadávacího řízení, kteří budou vyzváni k podání předběžné nabídky/nabídky, na pět. Kritérium pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení bude založeno na bodovém ohodnocení části technické kvalifikace uvedené v kvalifikační dokumentaci.
PDS předpokládá dvoukolové jednání o předběžných nabídkách. Konkrétní požadavky na jednotlivé fáze jednání budou upřesněny ve výzvě k podání předběžných nabídek. Účastníci jednání budou mít prostor prezentovat své koncepty architektonického řešení před zástupci PDS.
Finální nabídky budou vyhodnoceny hodnotící komisí zadavatele. Předpokládá se, že komise bude složena ze zástupců zadavatele, HMP, IPR Praha, městské části a případně dalších odborníků. Hodnocen bude koncept architektonického řešení (70 %) a nabídková cena za projektové práce (30 %).
Uchazeči / účastníci zadávacího řízení si za zpracované koncepty rozdělí na skicovném celkem 1,5 milionu Kč.
S vybraným dodavatelem bude uzavřena smlouva, jejíž znění je od počátku součástí zadávacích podmínek. Vybraný dodavatel pak bude poskytovat kompletní plnění týkající se zpracování návrhu stavby, dokumentace pro povolení a dokumentace pro provádění stavby, jakož i výkonu autorského dozoru a souvisejících činností.

Veškerá dokumentace je k dispozici na profilu PDS v Tender aréně