Skip to main content
Hlavní město PrahaPražská developerská společnostProjektyTISKOVÉ ZPRÁVYVýběrová řízení

Praha vybere dodavatele pro transformaci Centra Nová Palmovka, které se stane novým sídlem Evropské agentury pro kosmický program (EUSPA).

Radní hl. m. Prahy na dnešním jednání schválili záměr vypsat výběrové řízení na dodavatele, kterému bude svěřena transformace nedostavěného torza radniční budovy Prahy 8. Centrum Nová Palmovka se stane novým centrem evropského kosmického výzkumu. Hlavní město tento projekt připravuje pro Ministerstva dopravy a financí a s těmito ministerstvy intenzivně spolupracuje. 

Praha v minulosti podepsala s agenturou pro kosmický program hostitelskou dohodu, na jejímž základě nyní EUSPA sídlí v prostorách na Vltavské. V roce 2021 byla projektovou přípravou nového sídla na městských pozemcích na Palmovce pověřena Pražská developerská společnost (PDS), která v následujícím období spolupracovala na tvorbě smluvní dokumentace k budoucí dohodě. V roce 2022 byla uzavřena smlouva o budoucí nájemní smlouvě na využití Centra Nová Palmovka pro Evropskou agenturu pro kosmický program (EUSPA) mezi hlavním městem Prahou a Ministerstvem financí s tím, že nájemní vztah bude trvat 25 let. Pražská developerská společnost připravila technické podmínky k vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku.

„Schválený záměr je důležitým krokem vpřed z několika důvodů. Léta rozestavěný areál na Palmovce konečně najde potřebné využití. Pro hlavní město pak bude nové sídlo Evropské agentury pro kosmický program znamenat nejen rozšíření aktivit této významné instituce a růst prestiže Prahy, ale i řadu dalších ekonomických příležitostí,“ hodnotí Bohuslav Svoboda, primátor hl. m. Prahy.

Veřejná zakázka bude v případě schválení zastupitelstvem zadána formou tzv. Design & Build. Transformace objektu se tak bude skládat ze tří kroků: stavební realizaci dostavby stávající administrativní budovy, projektové přípravy přizpůsobení objektu potřebám EUSPA (tzv. fit-out administrativní budovy) a souvisejících povolení a na ní navazující stavební realizaci fit-outu.

„V rámci výběrového řízení máme v plánu najít jednoho zkušeného dodavatele pro projektovou i realizační část transformace Centra Nová Palmovka. Tím napomůžeme provázanosti a efektivitě celého procesu a EUSPA bude moci využít sídlo co nejdříve vzhledem ke smluvím závazkům ze strany města. Stavební práce by měly začít již zkraje příštího roku,“ uvádí Petr Hlaváček, náměstek primátora za územní a strategický rozvoj.

“Hlavní město Praha schvaluje záměr vybrat dodavatele, který veškeré potřebné aktivity a stavební práce zajistí tak, aby byla naplněna dohoda všech stran a EUSPA se mohla v Praze plně rozvíjet. Náklady této celoevropsky významné stavby se budou blížit 2 miliardám korun, ovšem efekt pro hospodářství města a celé České republiky by měl tuto investici v krátkém čase zúročit,” říká Zdeněk Kovářík, radní hl. m. Prahy pro oblast rozpočtu.

„Díky aktivnímu přístupu PDS ke svěřenému městskému nemovitému majetku lze kvalifikovaně odhadovat, že jen v roce 2022 se zvýšila tržní hodnota nemovitostí na Palmovce (Centrum Nová Palmovka) v řádu vyšších stovek milionů korun. Další projektovou přípravou a kompletní dostavbou budovy pro dlouhodobého a vysoce bonitního nájemce se hodnota městského majetku dále významně zvýší,“ uvádí Adam Zábranský, radní pro majetek, legislativu a transparentnost.

Předpokládá se, že v případě naplnění optimálních harmonogramů by EUSPA měla začít působit na Palmovce v průběhu roku 2025.