Skip to main content
AKTUALITY

Veřejné projednání stavebního záměru PDS na Černém Mostě

Ve středu 7. prosince uspořádala PDS pro obyvatele sídliště Černý Most veřejné projednání svého stavebního záměru na městských pozemcích podél ulice Arnošta Valenty, kde připravuje projekt dostupného nájemního bydlení. Akce, která trvala necelé 2 hodiny, se zúčastnilo 35 obyvatel/zástupců sousedních bytových domů a představitelů městské části Praha 14. Na úvod PDS představila historický vývoj stavebních plánů v této lokalitě, informovala účastníky o svém záměru a připravované koncepci budoucí výstavby. V druhé polovině setkání probíhala ve vstřícné atmosféře živá debata. PDS na závěr setkání vyzvala účastníky k tipům a doporučením ohledně řešení veřejného prostoru a doplňkových/chybějících služeb.