Skip to main content
Hlavní město PrahaPražská developerská společnostProjektyTISKOVÉ ZPRÁVY

Praha schválila další fázi investiční přípravy dvou projektů městského nájemního bydlení: Peroutkova (Praha 5) a Dolní Počernice Projekt 2 (Praha 14)

By 19. 4. 202221 června, 2023No Comments

Rada hl. m. Prahy schválila další fázi investiční přípravy cca 600 městských nájemních bytů, které by měly vzniknout v projektech Dolní Počernice Projekt 2 (cca 550 jednotek) a Peroutkova na Praze 5 (cca 50 jednotek). V případě projektu v Dolních Počernicích Pražská developerská společnost (PDS) zpracovává tzv. masterplan (celkové urbanistické pojetí) celého území o rozloze 12,9 ha a následně vyhlásí architektonické soutěže na řešení jednotlivých etap. Pro menší bytový projekt v Peroutkově ulici na Praze 5 PDS ve spolupráci s projektanty, kteří vzejdou z otevřeného výběrového řízení, zpracuje projektovou dokumentaci pro územní a stavební řízení. Teprve potom budou moci pro obě zadání vznikat konkrétní návrhy a projekty, které budou podkladem pro projednání s příslušnými úřady.

„Pozemek v Dolních Počernicích je svou velikostí ideální příležitostí, aby se stal příkladem moderního urbanistického řešení – zahradního města 21. století. Příprava takového území má své zákonitosti
a těším se, že po vytvoření masterplanu a naplánování infrastruktury budou v dalších letech vznikat pro konkrétní etapy projektu originální architektonická řešení,“
říká Petr Hlaváček, první náměstek primátora hl. m. Prahy pro územní rozvoj.

Městské nájemní bydlení v Dolních Počernicích
Pozemky v Dolních Počernicích o celkové rozloze 18,5 ha jsou jedním z největších rozvojových území hl. m. Prahy, které je možné využít pro rezidenční výstavbu. Celé svěřené území PDS rozdělila na tři projektové části, z nichž Projekt 2 a Infrastrukturu dnes schválila Rada HMP:

  • Projekt 1 zahrnuje výstavbu cca 250 bytů a další postup byl schválen již v roce 2021
  • Projekt 2 zahrnuje cca 550 bytů
  • Infrastruktura (veškeré sítě, kanalizace, odpad, dopravní napojení apod.).

V Dolních Počernicích se chystá nová čtvrť v podobě zahradního města, která bude šetrná k budoucím i stávajícím obyvatelům a k životnímu prostředí. V horizontu 10 až 12 let zde vznikne cca 800 bytových jednotek v rodinných, řadových a nízkopodlažních bytových domech se společnými zahradami a vnitrobloky, které citlivě naváží na okolní rezidenční zástavbu. Součástí projektu budou i menší komerční prostory pro maloobchodní prodejny, provozovny drobných služeb či lékařské ordinace, malé náměstí s okrasnou zelení a sportoviště pro děti i dospělé.  V dalších etapách bude součástí řešeného území i základní škola, pro kterou je v územním plánu určená významná plocha. V rámci projektové části Infrastruktura bude mimo jiné řešena dopravní situace a napojení na MHD a PID. Celý projekt by měl být realizován postupně v letech 2025 až 2034.

Připravovaná městská výstavba byla prezentována jak Zastupitelstvu MČ Praha – Dolní Počernice, tak obyvatelům naší městské části a její finální podoba a etapizace bude ještě upřesňována a projednávána. O konkrétní podobě stále průběžně jednáme a věříme, společně s městskou výstavbou bude řešena i dopravní situace, která je podmínkou dalšího dlouhodobě přijatelného rozvoje naší městské části. Dále v řešeném území preferujeme výstavbu nových školských zařízení,“ říká Zbyněk Richter, starosta Dolních Počernic.

„Dolní Počernice patří spolu s Palmovkou a Novými Dvory k největším územím, které zpracováváme. Novou čtvrť připravujeme tak, aby přispěla k plnění klimatických závazků hlavního města. Věřím, že právě tento projekt se stane vlajkovou lodí trvale udržitelného městského developmentu,“ dodává Petr Urbánek, ředitel PDS.

Postup přípravy městské výstavby v Dolních Počernicích průběžně sleduji a s PDS konzultujeme přípravu z pohledu města jako budoucího vlastníka a pronajímatele. Je důležité, že kromě bydlení budou přímo v místě i další třeba i veřejné služby, které budou celý koncept dotvářet,“ doplňuje Adam Zábranský, radní hl. m. Prahy pro bydlení.

Bytový projekt Peroutkova, Praha 5
Na městském pozemku o rozloze 1,8 ha, který se nachází v širším centru Prahy, se počítá s výstavbou bytového domu s cca 50 nájemními jednotkami a prostory pro maloobchod či administrativu v přízemí. PDS vyhlásí výběrové řízení na zpracovatele kompletní projektové přípravy a dokumentace pro územní rozhodnutí a následně stavební povolení. Projekt by měl být realizován v horizontu let 2024 – 2026.

Přílohy:
1x Městské nájemní bydlení Dolní Počernice, © Archum Architekti, Zdroj: PDS
1x Pozemek PDS v lokalitě Peroutkova – Jinonická, Praha 5, Zdroj: PDS

Dolní Počernice - náhledová perspektivaPeroutkova - mapka