Skip to main content

UŽŠÍ ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH
"POLYFUNKČNÍ DŮM VRŠOVICKÁ-BOTIČ"

Předmětem Soutěže je zpracování architektonického návrhu polyfunkčního bytového domu s aktivním parterem v proluce blokové zástavby pro potřeby nájemního bydlení hl. m. Prahy a zároveň zpracování návrhu veřejných prostranství a krajinářských úprav navazujících na stavbu a břeh Botiče, to vše na parcele č. 1121/1 v k.ú. Vršovice (Praha).
Předmětem Soutěže je dále řešení nejbližšího okolí stavby (část pozemku par. č. 2482/8, 2480, 1124,2501/1 v k.ú. Vršovice) a přilehlého veřejného prostranství, který bude sloužit pro další koordinovaný postup v lokalitě.

Lhůta pro podání nabídek

10. října 2022 do 12 hodin

Název

„Polyfunkční dům Vršovická-Botič“

Detail

Architektonická soutěž o návrh

Základní informace k podání nabídky (prosím rozklikněte níže):

Soutěžní podmínky
Řešené území
Zadání soutěže

Kompletní zadávací dokumentace na profilu zadavatele – Tender arena (prosím rozklikněte níže):

Zadání veřejné soutěže Polyfunkční dům Vršovická-Botič
Profil zadavetele PDS

Kontaktujte nás