Pražská developerská společnost

Pražská developerská společnost je příspěvkovou organizací Hlavního města Prahy, která má starosti zhodnocení městských pozemků a výstavbu především projektů dostupného nájemního bydlení.

V rámci přípravy našich projektů se řídíme těmito principy

1. Lidské měřítko nových projektů
2. Urbanistická a architektonická kvalita
3. Soulad s danou lokalitou
4. Hospodárnost po celou dobu životnosti projektu
5. Důraz na kvalitu při šetrném vynakládání veřejných prostředků

Více o PDS

Bližší informace o našich aktivitách

Projekty

Expertní činnost

Novinky